Glossaris

Glossaris

Glossari Teatre / Terme

Temps real

En una obra teatral es diu que una acció succeeix en temps real quan la duració temporal de l’acció és la mateixa que la que tindria si es desenvolupés en la realitat.

Enllaç permanent: Temps real - Data: 2014-02-08 07:48:13


< Subtrames | Glossari Teatre