Glossaris

Glossaris

Glossari

Glossari de termes especialitzats de Tecnologies de la informació (Anglès-Català)


Les Tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC o NTIC per a Noves Tecnologies de la Informació i de la Comunicació o IT per a «Information Technology») agrupen els elements i les tècniques utilitzades en el tractament i la transmissió de les informacions, principalment d'informàtica, internet i telecomunicacions. Per extensió, designen el sector d'activitat econòmica.

Tipus: Informàtica, Internet, Tecnologia, Idiomes, Anglès

Llistat de termes del glossari


Glossaris #

Glossaris A

Glossaris C

Glossaris D

Glossaris E

Glossaris I

Glossaris M

Glossaris Q

Glossaris S

Glossaris T

Glossaris X


Total de termes: 1879