Glossaris

Glossaris

Glossari

Glossari de termes especialitzats de Termes financers


Termes financers.

Les finances (del llatí finis, "acabar") són las activitats relacionades amb els fluxos de capital i diner entre individus, empreses, o Estats. Per extensió, també s'anomena finances l'anàlisi de com els inversors destinen els seus béns al llarg del temps sota condicions de certesa i incertesa. Un punt clau en les finances, que afecta les decisions, és el valor temps dels diners (time value of money), que estableix que una unitat de la moneda d'avui val més que la mateixa unitat de moneda demà. Les finances tenen com a objectiu als actius dels preus en funció del seu nivell de risc, i de la taxa de retorn esperada. Les finances es pot dividir en tres subcategories diferents: les finances públiques, les finances corporatives i les finances personals.

Tipus: Economia

Llistat de termes del glossariTotal de termes: 342