Glossaris

Glossaris

Glossari Termes de refranys catalans / Terme

Mamella

L'aigua de font vella, bona per la mamella.
Les d'Alella, bon cul i bona mamella.
On hi tinguis la teca, no toquis cap mamella.

Enllaç permanent: Mamella - Data: 2013-04-21 04:03:25


< Mama | Glossari Termes de refranys catalans | Mamelles >