Glossaris

Glossaris

Glossari

Glossari de termes especialitzats de Xarxes de computadors


Xarxes de dades per a la comunicació a llargues distàncies. Protocols, topologies i estàndards més utilitzats actualment per a configurar xarxes d’ordinadors. Enllaços punt a punt. Medis de transmissió.

Tipus: Informàtica, Internet, Tecnologia

Llistat de termes del glossari


Glossaris H

Glossaris W


Total de termes: 120