Glossaris

Glossaris

Glossari Abreviatures / Terme

ITL

lira (italiana)

Enllaç permanent: ITL - Data: 2012-12-09 12:07:49


< it. | Glossari Abreviatures | ITM >

Novetats