Glossaris

Glossaris

Glossari Abreviatures / Terme

l/cr

lletra de crèdit

Enllaç permanent: l/cr - Data: 2012-12-09 12:07:49


< l/ | Glossari Abreviatures | l/m >

Novetats