Glossaris

Glossaris

Glossari Abreviatures / Terme

M

mega-; (minúscula) metre; (minúscula)  mil·li-; (majúscula) milió

Enllaç permanent: M - Data: 2012-12-09 12:07:49


< LUF | Glossari Abreviatures | m/c >

Novetats