Glossaris

Glossaris

Glossari Abreviatures / Terme

m/t

el meu taló; mesos terme

Enllaç permanent: m/t - Data: 2012-12-09 12:07:49


< m/r | Glossari Abreviatures | m/v >

Novetats