Glossaris

Glossaris

Glossari Abreviatures / Terme

m/x

el meu xec

Enllaç permanent: m/x - Data: 2012-12-09 12:07:49


< m/v | Glossari Abreviatures | m. d’e. >

Novetats