Glossaris

Glossaris

Glossari Abreviatures / Terme

s/àt

sobreàtic

Enllaç permanent: s/àt - Data: 2012-12-09 12:07:50


< s | Glossari Abreviatures | s/d >

Novetats