Glossaris

Glossaris

Glossari Abreviatures / Terme

SGR

societat de garanties recíproques

Enllaç permanent: SGR - Data: 2012-12-09 12:07:50


< sgda. | Glossari Abreviatures | sgt. >

Novetats