Glossaris

Glossaris

Glossari Arquitectura Medieval / Terme

Antependi

(O Frontal d’altar) Frontispici decorat d'un altar amb figures al•legòriques damunt d’un tapís; també pot tenir les figures esculpides.

Enllaç permanent: Antependi - Data: 2013-06-09 12:15:14


< Alicatat | Glossari Arquitectura Medieval | Arc >