Glossaris

Glossaris

Glossari Arquitectura Medieval / Terme

Arc

Element corb de cobertura o suport. Els elements que el constitueixen són:

 • Les dovelles: peces en forma de falca la superfície interior es l’intradós per contraposició a l'exterior, anomenada extradós
 • La dovella central, que suporta l'arc, s'anomena clau
 • Les dovelles des d'on arrenca l'arc s'anomenen salmer
 • La rosca és l'espai entre l'intradós i l'extradós
 • Línia d'imposta, és la línia sobre la qual s'aixeca l'arc, a partir de la qual se situen les dovelles
 • La llum de l'arc és el seu diàmetre.
 • La fletxa, és l'alçada de l'arc.

Classes principals d'arcs

 • Mig punt: Totalment semicircular.
 • Apuntat o ogival: les seves corbes s'uneixen formant una punta a la clau.
 • Carpanell: Té tres centres.
 • Conopial: Té quatre centres.
 • Ferradura: La seva corba sobrepassa la llum en una o més parts del seu radi.
 • Lobulat: Amb un traçat d'arcs a l'intradós.
 • Mixtilinis: format per línies corbes i rectes.
 • Peraltat: Augment de la fletxa amb unes parts verticals en els extrems.
 • Rebaixat o escarser: Menor del semicercle.
 • Tranquil o rampant: té els salmers a diverses altures.

Els arcs per la seva situació en l'arquitectura també reben noms:

 • Toral: El que sosté o cenyeix la volta interior, a manera de reforç a l'eix transversal a la nau.
 • Former: el que és paral•lel a l'eix de l'edifici o de la nau.
 • De Cripta: arc pla, de poca fletxa, molta llum i forta empenta lateral.
 • Boterell: Arc exterior que transmet les empentes laterals d'una volta a un estrep per damunt les naus laterals.
 • Arcuació cega: Sèrie d'arcs iguals i successius, típics a l’arquitectura romànica llombarda.

Enllaç permanent: Arc - Data: 2013-06-09 12:15:14


< Antependi | Glossari Arquitectura Medieval | Arquitrau >