Glossaris

Glossaris

Glossari Arquitectura Medieval / Terme

Arquivolta

Cada una de les rosques decorades que formen una sèrie d'arcs. Es típic de les portalades gòtiques.

Enllaç permanent: Arquivolta - Data: 2013-06-09 12:15:14


< Arquitrau | Glossari Arquitectura Medieval | Arrabà >