Glossaris

Glossaris

Glossari Arquitectura Medieval / Terme

Arrabà

Motllura generalment rectangular que emmarca els arcs en la seva cara exterior, es tipi a l’arquitectura anterior al romànic, principalment àrab.

Enllaç permanent: Arrabà - Data: 2013-06-09 12:15:14


< Arquivolta | Glossari Arquitectura Medieval | Astràgal >