Glossaris

Glossaris

Glossari Arquitectura Medieval / Terme

Basa

Part inferior de la columna que descansa sobre el pis o sòl i en la que al seu torn es recolza el fust.

Enllaç permanent: Basa - Data: 2013-06-09 12:15:14


< Balustrades | Glossari Arquitectura Medieval | Brancal >