Glossaris

Glossaris

Glossari Arquitectura Medieval / Terme

Brancal

Suports verticals a banda i banda d'una obertura sobre els quals descansa la llinda o l'arc.

Enllaç permanent: Brancal - Data: 2013-06-09 12:15:14


< Basa | Glossari Arquitectura Medieval | Buit >