Glossaris

Glossaris

Glossari Arquitectura Medieval / Terme

Estriats

Solcs longitudinals de les columnes.

Enllaç permanent: Estriats - Data: 2013-06-09 12:15:14


< Estípit | Glossari Arquitectura Medieval | Fàbrica >