Glossaris

Glossaris

Glossari Arquitectura Medieval / Terme

Fàbrica

Construcció d'obra amb pedra o maó.

Enllaç permanent: Fàbrica - Data: 2013-06-09 12:15:14


< Estriats | Glossari Arquitectura Medieval | Filada >