Glossaris

Glossaris

Glossari Arquitectura Medieval / Terme

Filet

Tipus de motllura, molt delicada, que consisteix en una llista llarga i estreta que separa dues filades.

Enllaç permanent: Filet - Data: 2013-06-09 12:15:14


< Filada | Glossari Arquitectura Medieval | Fornícula >