Glossaris

Glossaris

Glossari Arquitectura Medieval / Terme

Fornícula

Cavitat en un mur destinat a acollir una estàtua.

Enllaç permanent: Fornícula - Data: 2013-06-09 12:15:14


< Filet | Glossari Arquitectura Medieval | Fris >