Glossaris

Glossaris

Glossari Arquitectura Medieval / Terme

Fust

tronc de columna; espai comprès en la mateixa entre la base i el capitell .

Enllaç permanent: Fust - Data: 2013-06-09 12:15:14


< Frontó | Glossari Arquitectura Medieval | Gablet >