Glossaris

Glossaris

Glossari Arquitectura Medieval / Terme

Gablet

Coronament apuntat del mur entre les torres o damunt les portes de la façana gòtica.

Enllaç permanent: Gablet - Data: 2013-06-09 12:15:14


< Fust | Glossari Arquitectura Medieval | Galeria >