Glossaris

Glossaris

Glossari Arquitectura Medieval / Terme

Icona

Imatge. Es designen especialment així a les bizantines o de tradició russa, coptes o altres.

Enllaç permanent: Icona - Data: 2013-06-09 12:15:14


< Gemines | Glossari Arquitectura Medieval | Iconografia >