Glossaris

Glossaris

Glossari Arquitectura Medieval / Terme

Iconografia

Ciència que estudia l'origen, desenvolupament i formació de temes figurats.

Enllaç permanent: Iconografia - Data: 2013-06-09 12:15:14


< Icona | Glossari Arquitectura Medieval | Imatge >