Glossaris

Glossaris

Glossari Arquitectura Medieval / Terme

Imposta

Faixa o motllura horitzontal de la que arrenquen els arcs i voltes, de vegades assenyala els diferents pisos d'una façana.

Enllaç permanent: Imposta - Data: 2013-06-09 12:15:14


< Imatge | Glossari Arquitectura Medieval | Isòdom >