Glossaris

Glossaris

Glossari Arquitectura Medieval / Terme

Isòdom

L'aparell format per carreus i disposats en filades iguals.

Enllaç permanent: Isòdom - Data: 2013-06-09 12:15:14


< Imposta | Glossari Arquitectura Medieval | Jàssera >