Glossaris

Glossaris

Glossari Arquitectura Medieval / Terme

Timpà

L’espai entre la llinda i l'arc d'una porta o finestra. Aquesta ubicació era sovint considerat el lloc més important per l'escultura, hi figuren escenes importants, com el Judici Final, Crist o la Mare de Deu en el tron.

Enllaç permanent: Timpà - Data: 2013-06-09 12:15:14


< Tetramorf | Glossari Arquitectura Medieval | Traceria >