Glossaris

Glossaris

Glossari Arquitectura Medieval / Terme

Traceria

Dibuixos geomètrics de pedra calats en les finestres o rosetons gòtics.

Enllaç permanent: Traceria - Data: 2013-06-09 12:15:14


< Timpà | Glossari Arquitectura Medieval | Tram >