Glossaris

Glossaris

Glossari Arquitectura Medieval / Terme

Tram

Espai d'una església comprès entre dues columnes en el sentit longitudinal.

Enllaç permanent: Tram - Data: 2013-06-09 12:15:14


< Traceria | Glossari Arquitectura Medieval | Tramada >