Glossaris

Glossaris

Glossari Arquitectura Medieval / Terme

Trifori

Espai situat entre la GALERIA i la VIDRIERA, tenia la mateixa amplada que la vidriera, podia esser obert en forma de corredor o passadís o tancat amb vidres

Enllaç permanent: Trifori - Data: 2013-06-09 12:15:14


< Transsepte | Glossari Arquitectura Medieval | Trompa >