Glossaris

Glossaris

Glossari Arquitectura Medieval / Terme

Trompa

Revoltó semicònic, amb el vèrtex a l'angle de dos murs i la part ampla cap a fora, amb volada. Permet passar de la planta quadrada a la poligonal o circular i coronar aquesta amb una cúpula, cimbori, etc.

Enllaç permanent: Trompa - Data: 2013-06-09 12:15:14


< Trifori | Glossari Arquitectura Medieval | Urna >