Glossaris

Glossaris

Glossari Arxivística / Terme

Documentació en fase activa

Documentació administrativa que una unitat tramita o utilitza habitualment en les seves activitats. [Llei 10/2001]

Enllaç permanent: Documentació en fase activa - Data: 2012-12-15 09:47:15


< Documentació de Catalunya | Glossari Arxivística | Documentació en fase semiactiva >