Glossaris

Glossaris

Glossari Arxivística / Terme

Documentació en fase semiactiva

Documentació administrativa que, un cop conclosa la tramitació ordinària, no és utilitzada d’una manera habitual per la unitat que l’ha produïda en la seva activitat. [Llei 10/2001]

Enllaç permanent: Documentació en fase semiactiva - Data: 2012-12-15 09:47:15


< Documentació en fase activa | Glossari Arxivística | Documentació inactiva o histórica >