Glossaris

Glossaris

Glossari Arxivística / Terme

Emmascarar

Fer un emmascarament. [TERMCAT]

Enllaç permanent: Emmascarar - Data: 2012-12-15 09:47:15


< Emmascarament | Glossari Arxivística | Entrada d'autoritat >