Glossaris

Glossaris

Glossari Arxivística / Terme

Entrada d'autoritat

Authority entry

Punt d’accés normalitzat establert per un centre arxivístic responsable. [ISAAR]

Enllaç permanent: Entrada d'autoritat - Data: 2012-12-15 09:47:15


< Emmascarar | Glossari Arxivística | ERMS >