Glossaris

Glossaris

Glossari Arxivística / Terme

Llibre de registre d'entrada

Llibre on es registren les entrades de documents d'una unitat administrativa. Notes: També s'utilitza la forma reduïda "registre d'entrada". [TERMCAT]

Enllaç permanent: Llibre de registre d'entrada - Data: 2012-12-15 09:47:15


< Llibre de registre de sortida | Glossari Arxivística | Llibre de registre mecanitzat >