Glossaris

Glossaris

Glossari Arxivística / Terme

Llibre de registre mecanitzat

Llibre on els documents es registren de manera mecanitzada. [TERMCAT]

Enllaç permanent: Llibre de registre mecanitzat - Data: 2012-12-15 09:47:15


< Llibre de registre d'entrada | Glossari Arxivística | Lligall >