Glossaris

Glossaris

Glossari Arxivística / Terme

Llistat

Llista sortida d'una impressora. Notes: Inicialment, 'llistat' només s'aplicava a llistes impreses en paper continu (amb 'llistes' o 'franges'), però actualment s'aplica a qualsevol llista o relació sortida d'una impressora: 'treure un llistat d'etiquetes per impressora; imprimir un llistat dels alumnes amb les qualificacions'. [TERMCAT]

Enllaç permanent: Llistat - Data: 2012-12-15 09:47:15


< Lligall | Glossari Arxivística | Manuscrit >