Glossaris

Glossaris

Glossari Arxivística / Terme

Lligall

Unitat d’instal.lació fermada mitjançant una cinta o cordill. [NODAC]
Conjunt de papers o documents lligats que generalment es refereixen al mateix afer. [TERMCAT]

Enllaç permanent: Lligall - Data: 2012-12-15 09:47:15


< Llibre de registre mecanitzat | Glossari Arxivística | Llistat >