Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Actualització

Fet de reflectir els canvis que es produeixen a la realitat a les relacions d’una base de dades.

Enllaç permanent: Actualització - Data: 2013-11-15 10:38:09


< 5FN | Glossari Bases de dades | Actualització en cascada per al cas de modificació >

Novetats