Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Actualització en cascada per al cas de modificació

Política de manteniment de la integritat referencial que consisteix en modificar atributs de la clau primària d’una tupla t que té una clau primària referenciada, i modificar de la mateixa manera totes les tuples que referencien la tupla t.

Enllaç permanent: Actualització en cascada per al cas de modificació - Data: 2013-11-15 10:38:09


< Actualització | Glossari Bases de dades | Actualització en cascada per al cas d’esborrat >

Novetats