Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Actualització en cascada per al cas d’esborrat

Política de manteniment de la integritat referencial que consisteix en esborrar una tupla t que té una clau primària referenciada i esborrar també totes les tuples que referencien t.

Enllaç permanent: Actualització en cascada per al cas d’esborrat - Data: 2013-11-15 10:38:09


< Actualització en cascada per al cas de modificació | Glossari Bases de dades | Administrador de BD >

Novetats