Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Avaluació estricta

En una expressió booleana, quan per a calcular el seu valor es calcula indefectiblament el valor de tots els seus operands. En contraposició a l’avaluació no estricta, l’avaluació d’una expressió booleana s’atura tan aviat se sap el resultat de l’expressió

Enllaç permanent: Avaluació estricta - Data: 2013-11-15 10:38:09


< Atribut (en el context del model relacional) | Glossari Bases de dades | Base de dades >

Novetats