Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Base de dades

Conjunt de fitxers interrelacionats.

Enllaç permanent: Base de dades - Data: 2013-11-15 10:38:09


< Avaluació estricta | Glossari Bases de dades | Base de dades (BD) >

Novetats