Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Cinquena forma normal

Una relació està en cinquena forma normal si, i només si, està en quarta forma normal i no té dependències de projecció-combinació sense variació d’informació. Sigla: 5FN

Enllaç permanent: Cinquena forma normal - Data: 2013-11-15 10:38:09


< Cardinalitat d’una relació | Glossari Bases de dades | Clau >

Novetats