Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Clau

Atribut o conjunt d’atributs que permet identificar els objectes (distingir-los els uns dels altres). / Atribut o conjunt d’atributs fet servir per a accedir a les dades emmagatzemades en un fitxer.

Enllaç permanent: Clau - Data: 2013-11-15 10:38:09


< Cinquena forma normal | Glossari Bases de dades | Clau alternativa d’una relació >

Novetats