Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Clau de referència

En els fitxers per valor amb múltiples claus, identifica la clau que serveix de referència per a les operacions d’accés seqüencial.

Enllaç permanent: Clau de referència - Data: 2013-11-15 10:38:09


< Clau candidata d’una relació | Glossari Bases de dades | Clau forana d’una relació R >

Novetats