Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Client/servidor (C/S)

Tecnologia habitual per a distribuir dades. La idea és que dos processos diferents, que es poden executar en un mateix sistema o en sistemes separats, actuen de manera que l’un fa de client o peticionari d’un servei i l’altre fa de servidor. Un procés client pot demanar serveis a diversos servidors. Un servidor pot rebre peticions de molts clients. En general, un procés A que fa de client demanant un servei a un altre procés B, pot fer també de servidor d’un servei que li demani un altre procés C.

Enllaç permanent: Client/servidor (C/S) - Data: 2013-11-15 10:38:09


< Clau simple | Glossari Bases de dades | Combinació >

Novetats